อยากผ่านช่วงทดลองงาน อ่านนะ!

ช่วงนี้รับปริญญาไปแล้วหลายมหาวิทยาลัย...เรียกว่าผลิตบัณฑิตจบใหม่กันมาอย่างไม่ขาดสายเพื่อป้อนบุคลากรสู่ตลาดงานมาเป็นฟันเฟืองช่วยกันขับเคลื่อนตลาดงานเมืองไทยทั้งนี้สำหรับบรรดาบัณฑิตที่ได้งานทำกันแล้ว เราอยากจะแอบกระซิบว่าวันนี้เรามีทริคเด็ดๆเล็กๆในการทำงานมาให้น้องๆพนักงานรุ่นใหม่ทุกคนได้ฝึกฝนเพื่อที่จะได้ทำให้น้องๆผ่านช่วงทดลองงานกันแบบฉลุยงานดีมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม


  อยากผ่านช่วงทดลองงาน อ่านนะ!

 

 

1.ต้องมีความสุขในการทำงาน  แม้บางครั้งภาระงานอาจจะมีมาก เหนื่อยล้าได้แต่เมื่อเราเห็นผลสำเร็จเราก็จะมองข้ามความเหนื่อยล้าหรืออุปสรรคต่างๆและสามารถเริ่มต้นบุกเบิกงานใหม่ได้อีกครั้งแบไม่กลัวอุปสรรค


2.ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี การเป็นเพื่อนร่วมงานทีดีไม่เพียงแต่จะทำให้เรามีความสุข หรือ งานสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น แต่จะทำให้เรามีทีมที่ดี เพิ่มความก้าวหน้าในภาพรวมของการทำงานได้ การช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอจะทำให้เราได้รับความช่วยเหลือตอบแทน


3.สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ก็จะช่วยให้เกิดรอยยิ้มที่ง่ายขึ้น เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจต่อกันง่ายขึ้น


4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้เกิดมิตรภาพที่ดี มีเพื่อนมากขึ้น มีความหลากหลาย ง่ายต่อการระดมความคิดเห็น มีส่วนที่จะสร้างให้เกิดความสามัคคีในทีมการทำงานได้ง่าย


5.รักษามารยาทในการทำงาน การทำงานโดยยึดถือระเบียบ และเคารพกฎกติกา จะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ไร้อุปสรรคในการทำงานการรู้สึกมารยาทในการทำงาน ไม่เพียงเป็นการเคารพผู้อื่น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เคารพเรา เคารพในความเป็นคนทำงานมืออาชีพ รู้ว่าควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไรในที่ทำงาน


6.รักษาวัตถุประสงค์ของการจ้างงานไว้ให้ได้ หรือเรียกง่ายๆว่า ตั้งขอบเขตของงานไว้แค่ไหนก็ควรจะทำตามที่เคยบอกกล่าวไว้ให้ได้ตามกฎเกณฑ์ และรายงานการทำงานอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้พิจารณาได้รับรู้และรับทราบถึงความตั้งใจในการทำงานที่มุ่งมั่น ก็จะทำให้การทำงานของเรามีเป้าหมายและถูกทิศทาง

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


อยากผ่านช่วงทดลองงาน อ่านนะ! อยากผ่านช่วงทดลองงาน อ่านนะ!  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ