สวยหล่อก็มา..จะเอาฮาก็มี กับผู้เข้าประกวดดาวเดือนศิลปากร

  ปล่อยภาพให้ได้ชมกันแล้วกับผู้เข้าประกวด ดาวเดือน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งทางfacebook ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ได้โพสต์รูปน้องๆ ชายหญิงผู้เข้าประกวดทั้ง 19 คน ซึ่งมีน้องๆ หลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกโหวตกัน

  การประกวดดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 นี้ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "กิจกรรมรับน้องใหม่ ตอน ศิลปากลม กลมเกลียวศิลปากร" ซึ่งกติกาในการโหวตครั้งนี้คือ การกด like ใต้ภาพของน้องๆ ผู้เข้าประกวดในfacebook ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  ซึ่ง 1 like เท่ากับ 1 คะแนน และในวันที่จัดงานจะมีการจำหน่ายดอกกุหลาบ โดย 1 ดอกจะคิดเป็น 10 คะแนน

งานนี้รักใคร เชียร์ใคร อย่าลืมโหวตให้น้องๆ ผู้เข้าประกวดนะ 

B1 นายภูทิป จันทรักษา (แอลเวอเหลส) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รหัส 01580081

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

B3 นายธฤต เล็กวิจิตรธาดา (ห่ง) คณะโบราณคดี รหัส 03580011

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

B4 นายวีรพงศ์ ทองประทีป (วี) คณะมัณฑนศิลป์ รหัส 04580270

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

B5 นายศรัณรักษ์ สุขศรี (ปอนด์) คณะอักษรศาสตร์ รหัส 05580338

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

B6 นายชนาวุธ แสงพลอยสุก (ซันจิ) คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 06580320

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

B7 นายเจริญ พูนยางยน (เริญ) คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 07580420

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

B8 นายอภิชิต อึ้งสิทธิ์ภักดี (โป้) คณะเภสัชศาสตร์ รหัส 08580033

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

B9 นายธิเบศร์ เจริญนพกิจ (เบศ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 09581122

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

B11 นายจิตติพัฒน์ เงินพูล(โดม) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รหัส 11580016

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

B12 นายจิรัฏฐ์ ผดุงศิริกุล(พีเจ) คณะวิทยาการจัดการ รหัส 12580776

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

G1 นางสาวณัฐธิดา พืชกสิชลพสุธา (มารารุ) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รหัส 01580036

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

G3 นางสาวณัฐชยกานต์ ปากหวาน (เฟิน) คณะโบราณคดี รหัส 03580090

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

G4 นางสาวนันทนัช ศรีแสงนาม (แจน) คณะมัณฑนศิลป์ รหัส 04580009

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

G6 นางสาวกมลสิญา หวังธนาโชติ (สิ) คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 06580229

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

G7 นางสาวอารยา เอี่ยมประชา (หลิน) คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 07580285

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

G8 นางสาวพิชชา สุวรรณเพราเพริศ(ฝน) คณะเภสัชศาสตร์ รหัส 08580100

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

G9 นางสาวณนันท์ โฉมนาค (มุก) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 09581380

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

G11 นางสาวธวัลหทัย เตียสุวรรณ (ดาว) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รหัส 11580192

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015 

G12 นางสาวนวกมล เอมสมบุญ (แพร) คณะวิทยาการจัดการ รหัส 12580154

Posted by สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ on Friday, 4 September 2015


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : www.facebook.com/SMOSUS

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


สวยหล่อก็มา..จะเอาฮาก็มี  กับผู้เข้าประกวดดาวเดือนศิลปากร    
 
Facebook    

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ