ละครเวที Miss Laila นิเทศศาสตร์ สวนนัทน์ฯ

ละครเวที  Miss Laila  นิเทศศาสตร์  สวนนัทน์ฯ

สาขาการสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร์ จัดแสดงละครเวที "Miss Laila" รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิโฮมฮักโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

วันและเวลาการแสดง
-วันที่ 1 พ.ค. พ.ศ. 2558 
รอบแสดงเวลา 17.00 น.
-วันที่ 2 พ.ค. พ.ศ. 2558 
รอบแรกแสดงเวลา 13.00 น. 
รอบสองแสดงเวลา 17.00 น.
-วันที่ 3 พ.ค. พ.ศ.2558 
รอบแรกแสดงเวลา 13.00 น. 
รอบสองแสดงเวลา 17.00 น.

**บัตรชมการแสดงราคา 100 บาท

*รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิโฮมฮักโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

สถานที่จัดแสดง : ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 Central World

Instagram: misslailacassru
Facebook : MissLaila CaSsru

ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่
คุณวีนัส 0949927156
คุณโตโต้ 0852337494
คุณจูลี่ 0970163553


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ