มหิดลเจ๋งอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก

บริษัท QS (Quacquarelli Symonds) ประกาศผลการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings by Subject 2015 มหาวิทยาลัยมหิดล ติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ในสาขาการแพทย์ (Medicine) ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของมหาวิทยาลัยไทย

มหิดลเจ๋งอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก

และมหาวิทยาลัยมหิดลยังเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในสาขา Biological Science (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และ Law (กฎหมาย)  โดยเฉพาะในสาขา Law (กฎหมาย) นั้น มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นในสาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม  อาทิ ความรุนแรงในสังคม ปัญหาผู้ต้องขังหญิง และปัญหาความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับการจัดอันดับเป็นอับดับ 2 ของประเทศไทยในสาขา Chemistry, Modern Language และ Pharmacy & Pharmacology.

นอกจากนี้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings by Subject 2015 กว่า 3,551 แห่ง ผลการจัดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลกพบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับ 3 สาขา ได้แก่ สาขา Architecture / Built Environment, Modern Languages, Engineering-Chemica และติดอันดับ 1 ของประเทศ 25 สาขา ส่วน ม.มหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 3 สาขา ม.เชียงใหม่ 2 สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 1 สาขา

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mahidol.ac.thCOMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ