รับตรง59 วิชาดนตรี ม.เกษตร

   รับตรง59 วิชาดนตรี ม.เกษตร

 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเพื่อเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความสามารถทางดนตรีสามารถสมัครสอบได้ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีไทยและสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ซึ่งทั้ง 2 สาขาวิชาจะรับจำนวนสาขาละ 35 คน

  เงื่อนไขการรับสมัคร 

1. ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. เป็นผู้ที่สามารถบรรเลงดนตรีหรือขับร้องได้ดีและมีความรู้พื้นฐานทางดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก

  ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานภาควิชาดนตรี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ กรอกรายละเอียดทางอินเตอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ของภาควิชาดนตรี ภายในวันที่ 10 กันยายน 2558 - 22 ตุลาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.music.human.ku.ac.th

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


รับตรง59 วิชาดนตรี ม.เกษตร รับตรง59 วิชาดนตรี ม.เกษตร  
 
Facebook Twitter  


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ