มทร.กรุงเทพร่วมมือบริษัทเยอรมนี เปิดศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมมือกับ AERO Bildung Aviation Training Center จากประเทศเยอรมนี เตรียมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

  ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กรุงเทพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดส่งอาจารย์รุ่นแรกไปอบรมที่ AERO Bildung และจะจัดส่งอาจารย์รุ่นที่2 และ 3 อีก เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาตจัดการฝึกอบรมเพียงพอต่อการเปิดศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมที่จะจัดตั้งขึ้นนี้ในเบื่องต้นยังไม่มีนโยบายเปิดสอนในระดับปริญญาตรี แต่จะทำเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการต่อยอดความรู้ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้ได้ใบรับรองการทำงาน โดยคาดว่าจะให้บริการได้ในปี 2559 มุ่งเจาะกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มคนทำงานในด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน 2. กลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานหรือเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานจากสถาบันอื่น และ 3. กลุ่มนักศึกษาและบุคลากรจากต่างชาติที่ต้องการเรียนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน

 ดร.สาธิต ยังเปิดเผยอีกว่า สาเหตุที่เปิดศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยานที่มทร.กรุงเทพ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในแถบอาเซียนมีอัตรการเติบโตทางด้านการบินอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่มีสถาบันใดเปิดสาขาการซ่อมบำรุงอากาศยาน รวมถึงบุคลากรทางด้านนี้กำลังใกล้จะขาดแคลน ทางมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นว่าไม่ควรทิ้งโอกาสนี้ไป

 
 
 
มทร.กรุงเทพร่วมมือบริษัทเยอรมนี เปิดศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย : campus.truelife.com
 
ภาพ: ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock
 
  

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


มทร.กรุงเทพร่วมมือบริษัทเยอรมนี เปิดศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน มทร.กรุงเทพร่วมมือบริษัทเยอรมนี เปิดศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  
 
Facebook Twitter  

  


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ