3 เหตุผลสำคัญที่ควรมี หากอยากประสบความสำเร็จ

  การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น แน่นอนว่าต้องมาจากการลงมือทำ แต่หากจะทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไร แล้วเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จเสียที พี่campusจึงสรุป 3 วิธีเพื่อจะนำน้องๆ ไปสู่ความสำเร็จได้แบบไม่ลำบากจนเกินไป


3 เหตุผลสำคัญที่ควรมี หากอยากประสบความสำเร็จ


1. เป้าหมาย

  อยากจะทำอะไรให้สำเร็จ? เป้าหมายง่ายๆ ที่เราควรตั้งไว้ให้ตัวเอง ลองถามตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองต้องการอะไร น้องบางคนอยากเรียนจบ บางคนอยากมีงานทำ หรือบางคนอยากเลื่อนตำแหน่ง ความฝันที่ตั้งไว้คืออะไร สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายในชีวิตทั้งนั้น เรื่องการกำหนดเป้าหมายอาจจะดูยากแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพียงแค่กำหนดสิ่งที่ตัวเองอยากทำ อยากเป็นหรืออยากมี เพียงเท่านี้ก็ได้เป้าหมายแล้ว

2. แผนกลยุทธ์

  เมื่อมีเป้าหมายแล้วก็ย่อมต้องมีวิธีการ เพื่อที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายนั้น แผนกลยุทธ์คือวิธีการที่จะพาเราไปยังเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ การกำหนดแผนกลยุทธ์เป็นการกำหนดทิศทางไม่ให้เราทำสิ่งต่างๆ อย่างไร้จุดหมาย เพียงแค่กำหนดขั้นตอนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพียงแค่นี้ก็เป็นการสร้างโอกาสเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นนั่นเอง

3. ความพยายาม

  ความสำเร็จไม่เคยได้มาง่าย เหมือนสุภาษิตที่ว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" ในขั้นตอนที่จะไปถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก เพราะในขั้นตอนการลงมือทำจริงๆ แล้ว อาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ มาให้เราฝ่าฟันเสมอ การที่ต้องเหนื่อย ต้องท้อ คือ "ความจริง" ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ต้องข้ามผ่านไปให้ได้ก็เท่านั้น วิธีที่จะทำให้ตนเองผ่านอุปสรรคและปัญหาเหล่านี้ไปได้คือต้องมีความพยายาม


เรียบเรียงโดย : campus.truelife.com

ภาพ: ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock


 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


3 เหตุผลสำคัญที่ควรมี หากอยากประสบความสำเร็จ 3 เหตุผลสำคัญที่ควรมี หากอยากประสบความสำเร็จ  
 
Facebook Twitter  


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ