มฟล.ประกาศพร้อมเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้กล่าวในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยม.แม่ฟ้าหลวง ได้ทุ่มเทกำลังไปอย่างมากในการผลิตบัณฑิตให้เข้มแข็งและมีคุณภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาและความสามารถในด้านการปรับตัวเพื่อทำงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมนานาชาติ ทำให้ปัจจุบันนี้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความโดดเด่น มีความรู้เพียงพอที่จะไปทำงานที่ท้าทายได้และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศ การย่างก้าวสู่ปีที่ 18 เป็นปีที่สำคัญของแม่ฟ้าหลวงที่พร้อมจะก้าวไปสู่การเป็น "ศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแพทย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมภูชาและจีนตอนใต้ โดยตั้งใจว่าใน 10 ปีข้างหน้านี้ แม่ฟ้าหลวงจะก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในภูมิภาคนี้ ที่เริ่มดำเนินการแล้วคือจัดตั้งศูนย์แพทย์ที่คาดหวังจะให้เป็น "ศูนย์กลางทางการแพทย์" หรือ "Medical Education Hub" และ "Medical Service Hub" ของอนุภูมิภาคนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ยังกล่าวอีกว่า ในปีที่ 18 นี้ แม่ฟ้าหลวงหวังที่จะปั้นศูนย์กลางทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมการบินของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เนื่องจากแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงอยากให้ทุกประเทศมาใช้บริการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ แม่ฟ้าหลวงยังตั้งใจที่จะพัฒนาSMEด้านคอสเมติกส์ ปั้นแบรนด์เครื่องสำอางค์ไทยระดับSME แล้วส่งออกเป็นสินค้าสำคัญไปทั่วโลก โดยจะผนวกความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบการผลิตและการตลาดของภาคเอกชน 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.youtube.com/MFU Channel

ขอบคุณภาพประกอบจาก : www.facebook.com/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงMFU

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


มฟล.ประกาศพร้อมเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มฟล.ประกาศพร้อมเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ