รีบสมัครก่อนหมดเขต!!! รับตรง59 ลาดกระบัง

   รีบสมัครก่อนหมดเขต!!!  รับตรง59 ลาดกระบัง


  สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลายคณะและสาขา โดยสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าสอบได้ทั้งหมด 11 คณะ ได้แก่

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงคณะวิทยาศาสตร์

4. คณะอุตสหกรรมเกษตร

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงคณะอุตสหกรรมเกษตร

5. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

6. วิทยาลัยบริหารและการจัดการ

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงวิทยาลัยบริหารและการจัดการ

7. วิทยาลัยนานาชาติ

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงวิทยาลัยนานาชาติ

8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดได้ที่ : รับตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/index.php

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


รีบสมัครก่อนหมดเขต!!!  รับตรง59 ลาดกระบัง รีบสมัครก่อนหมดเขต!!!  รับตรง59 ลาดกระบัง  
 
Facebook Twitter  

  


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ