University UK หวั่นรายได้ลด อังกฤษเพิ่มความเข้มงวดขอวีซ่านศ.ต่างชาติ

  

University UK หวั่นรายได้ลด อังกฤษเพิ่มความเข้มงวดขอวีซ่านศ.ต่างชาติ

 

  การเตรียมเพิ่มความเข้มงวดการขอวีซ่าเข้าประเทศของนักศึกษาต่างชาติ มีขึ้นหลังจากที่ นายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน กล่าวสุนทรพจน์เรื่องการควบคุมการอพยพเข้าเมืองของคนต่างด้าว

  โดยกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักร กำลังพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการขอวีซ่าเข้าประเทศของนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมไปถึงความเข้มงวดต่อข้อกำหนดในทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาติที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศ หากแต่หลายฝ่ายยังออกมาคัดค้านโดยอ้างถึงความลดลงกว่า 15% ของนักศึกษาต่างชาติและหวั่นว่าจะเป็นสาเหตุให้ประเทศสูญเสียรายได้มหาศาล 

  ทังนี้สถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรหลายแห่งได้พยายามเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักรแยกแยะข้อกำหนดระหว่างนักศึกษาต่างชาติและผู้อพยพเข้าเมือง รวมถึงองค์กร University UK ยังได้กล่าวว่าปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติสามารถทำรายได้ให้แก่สหราชอาณาจักรปีละกว่า 400,000 ล้านบาท หากกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักรเพิ่มความเข้มงวดในการให้วีซ่าแกนักศึกษาต่างชาติอาจทำกระทบกับรายได้เข้าประเทศ


เรียบเรียงโดย : campus.truelife.com

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


University UK หวั่นรายได้ลด อังกฤษเพิ่มความเข้มงวดขอวีซ่านศ.ต่างชาติ University UK หวั่นรายได้ลด อังกฤษเพิ่มความเข้มงวดขอวีซ่านศ.ต่างชาติ  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ