รับเยอะมาก!!! แม่ฟ้าหลวงรับตรง 48 สาขา

  รับเยอะมาก!!! แม่ฟ้าหลวงรับตรง 48 สาขา

  

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 48 สาขา ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1. เป็นผู้ที่อาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

2. เป็นผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

3. เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาในระบบภาษาอังกฤษเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. เป็นผู้สมัครสอบในรายวิชาสามัญ 9 วิชา (โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. เป็นผู้ศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 


กำหนดการรับสมัคร

  ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 โดยระบบจะปิดการรับสมัครในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น.

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.intranet.mfu.ac.th

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


รับเยอะมาก!!! แม่ฟ้าหลวงรับตรง 48 สาขา รับเยอะมาก!!! แม่ฟ้าหลวงรับตรง 48 สาขา  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ