สธ.เตรียมเสนอรักษาพยาบาลฟรีแก่นักเรียนที่มีปัญหาสิทธิ

  นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง การให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณะสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สิทธิ หรือคืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิบางกลุ่ม ซึ่งทั้งหมดสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ฟรี โดยแสดงเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก

  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อรับรองการขึ้นสถานะ โดยกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลข 13 หลัก เนื่องจากตกหล่นการสำรวจการขึ้นทะเบียนราษฎรในครั้งก่อน โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำระบบเลขนักเรียน 13 หลักเพื่อเป็นทะเบียนรองรับตัวบุคคลและเพื่อให้ตรวจสอบได้ไว้ก่อน ซึ่งกระทรวงศึกษาได้แยกนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดตัว G เป็นตัวแรกของเลขประจำตัว และนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะกำหนดตัว P เป็นตัวแรก

  นายสุรพงษ์ ยังกล่าวต่อว่า ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนักเรียนที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิและกำลังรอตัวเลขจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจตระเวนชายแดน หลังจากนั้นจะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

สธ.เตรียมเสนอรักษาพยาบาลฟรีแก่นักเรียนที่มีปัญหาสิทธิ


เรียบเรียงข้อมูลโดย : campus.truelife.com

ภาพ: ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


สธ.เตรียมเสนอรักษาพยาบาลฟรีแก่นักเรียนที่มีปัญหาสิทธิ สธ.เตรียมเสนอรักษาพยาบาลฟรีแก่นักเรียนที่มีปัญหาสิทธิ  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ