อย่าช้า!!! รีบมาสมัคร... ม.บูเปิดรับตรงทั่วประเทศแล้ว

อย่าช้า!!! รีบมาสมัคร... ม.บูเปิดรับตรงทั่วประเทศแล้ว  

  มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการรับตรง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองสอบเข้ากว่า 7 คณะ ดังนี้

 

1. โครงการรับตรงทั่วประเทศ

  โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 - 6 มกราคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 - 7 เมษายน 2559 โดยผู้ที่สนใจสมัครต้องยื่นคะแนนการสอบ GAT/PAT และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยจะรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 และ ไม่รับผู้ที่ศึกษาแบบเทียบเท่า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.regservice.buu.ac.th

  

2. คณะศึกษาศาสตร์ 

  เปิดรับตรงในโครงการทับทิมสยาม สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ศิลปะและดนตรีไทย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2558 หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-102002 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.regservice.buu.ac.th

 

3. โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก

  โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 - 6 มกราคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 - 7 เมษายน 2559 โดยผู้ที่สนใจสมัครต้องยื่นคะแนนการสอบ GAT/PAT และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยจะรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และไม่รับผู้ที่ศึกษาแบบเทียบเท่า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.regservice.buu.ac.th


4. คณะศิลปกรรมศาสตร์

  โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) เปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม เข้าร่วมสอบคัดเลือกเพื่อเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2558 โดยผู้ที่สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-102516 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.regservice.buu.ac.th

 

5. คณะดนตรีและการแสดง

  โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2558 รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-102566 ต่อ 103 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.regservice.buu.ac.th

 

6. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 16 ตุลาคม 2558 โดยผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตและส่งแฟ้มสะสมผลงานมายังคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-102060 ดาว์โหลดใบสมัครได้ที่ www.regservice.buu.ac.th

 

7. คณะเภสัชศาสตร์

  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 15 สังหาคม - 15 ตุลาคม 2558 ปละสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-102610, 038-102612 ต่อ 101 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.e-admission.buu.ac.th


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.regservice.buu.ac.th

ภาพ: ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


อย่าช้า!!! รีบมาสมัคร... ม.บูเปิดรับตรงทั่วประเทศแล้ว อย่าช้า!!! รีบมาสมัคร... ม.บูเปิดรับตรงทั่วประเทศแล้ว  
 
Facebook Twitter  


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ