หวังลดเหตุทะเลาะ อาชีวะไม่รับผู้ที่มีรอยสัก ระเบิดหู เริ่มปี59

 

หวังลดเหตุทะเลาะ อาชีวะไม่รับผู้ที่มีรอยสัก ระเบิดหู เริ่มปี59


  จากการเปิดเผยผลการประชุมผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเอกชน นายจอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือเรื่องพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษาที่ส่งผลต่อการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนนำไปสู่การสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต  โดยภายในการประชุมได้มีการลงสัตยาบันในการดูแลพฤติกรรมนักศึกษาอย่างใกล้ชิด หากพบว่านักศึกษาพกอาวุธหรือมีสิ่งเสพติด จะให้พ้นสภาพโดยทันที และจัดทำบัญชีดำเพื่อให้ทุกสถานศึกษารับทราบและไม่รับเข้าเรียน นอกจากนั้นยังมีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้มงวดเรื่องทรงผมและเครื่องแบบ โดยจะไม่รับนักเรียนที่มีรอยสักและระเบิดหูเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบแฝงเป็นนักศึกษา

 ทั้งนี้นายจอมพงษ์ ยังได้กล่าวอีกว่า "ได้มีการหารือกับผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือในการลงโทษเยาวชนผู้พกอาวุธหรือกระทำความผิดโดยลงโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมายและให้ผู้ปกครองมีส่วนรับผิดชอบด้วย ส่วนในด้านการเรียนการสอน  จะมุ่งพัฒนาระบบทวิภาคีและใช้สมรรถนะเป็นฐานเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละสาขาทั้งภายในประเทศและประชาคมอาเซียน

 

 เรียบเรียงข้อมูลโดย :  campus.truelife.com

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


หวังลดเหตุทะเลาะ อาชีวะไม่รับผู้ที่มีรอยสัก ระเบิดหู เริ่มปี59 หวังลดเหตุทะเลาะ อาชีวะไม่รับผู้ที่มีรอยสัก ระเบิดหู เริ่มปี59  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ