เรียนจบ ได้งานทันที...ดุสิตธานีการโรงแรม เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่น 2

  โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม (Dusit Thani Hotel School) ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพในระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรม และอยู่ในเครือ Dusit International

  โดยโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อเป็นนักเรียนรุ่นที่ 2 ในวิชาบริการฝ่ายห้องพัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตอาหารและขนมอบ เป็นระยะเวลาเรียน 6 เดือนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ จบแล้วนักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ และจะได้งานโรงแรมทำทันที สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2558 และจะเปิดเรียนวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

  โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้างต้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า


เรียนจบ ได้งานทันที...ดุสิตธานีการโรงแรม เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่น 2


สนใจสมัคร ติดต่อคุณสุรีย์ภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายรับสมัครนักเรียน  อีเมล์ sureeporn.tk@dusiteducation.com หรือโทร 02 013 9999 , 096 391 1696

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dusitthanihotelschool.com, www.facebook.com/DSBK.Thailand

 

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


เรียนจบ ได้งานทันที...ดุสิตธานีการโรงแรม เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่น 2 เรียนจบ ได้งานทันที...ดุสิตธานีการโรงแรม เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่น 2  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ