ทำไงดี!!! ไทยติดอันดับ 62 จาก 70 ประเทศทั่วโลก จากการสำรวจด้านทักษะภาษาอังกฤษ

สำนักงานจัดอันดับทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษ เผยผลสำรวจครั้งล่าสุด โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 62 จาก 70 ประเทศ

 

ทำไงดี!!! ไทยติดอันดับ 62 จาก 70 ประเทศทั่วโลก จากการสำรวจด้านทักษะภาษาอังกฤษ

 

  สำนักงานจัดอันดับทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index) ได้เปิดเผยผลสำรวจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5 โดยสำรวจจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จำนวน 70 ประเทศ ประชากรที่สำรวจจำนวน 910,000 คน โดยรายงานสรุปทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงแนวโน้มในการเรียนภาษาอังกฤษและวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ EF English Proficiency Index ยังเป็นการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา การตัดสินใจในการลงทุนและการเรียนการสอนในห้องเรียน 

  โดยการสำรวจในครั้งนี้พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 62 จาก 70 ประเทศและถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Very Low Proficiency ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในการสำรวจและยังมีประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ โดยประเทศที่อยู่ในอับดับที่ 49-61 ได้แก่ Sri Lanka, Turkey, Yemen, Morocco, Jordan, Kazakhstan, Egypt, Iran, Colombia, Oman, Venezuela, Azerbaijan, El Salvador และ Qatar, Mongolia, Kuwait, Iraq, Algeria, Saudi Arabia, Cambodia, Libya ซึ่งได้อันดับที่ 63-70 ตามลำดับ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.ef.co.th/epi/regions/asia/thailand

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


ทำไงดี!!! ไทยติดอันดับ 62 จาก 70 ประเทศทั่วโลก จากการสำรวจด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทำไงดี!!! ไทยติดอันดับ 62 จาก 70 ประเทศทั่วโลก จากการสำรวจด้านทักษะภาษาอังกฤษ  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ