ข่าวดีต้องบอกต่อ!!! จุฬาเปิดให้คนนอกดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้แล้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์และงานวิจัยแบบฉบับเต็ม (full text)

  

  ข่าวดีต้องบอกต่อ!!! จุฬาเปิดให้คนนอกดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้แล้ว

 

 

  สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์และงานวิจัยแบบฉบับเต็ม (full text)ได้แล้ว โดยโครงการคลังปัญญา (CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository) ซึ่งถือเป็นสถาบันดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2549 จบถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 ปี คลังปัญญาฯ เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็ม ประกอบด้วยผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความและผลงานวิชาการอื่นๆ อันเป็นภูมิปัญญาของประชาคมจุฬาฯ ซึ่งในระยะแรกเปิดโอกาสให้เฉพาะบุคคลกรของจุฬาฯและนิสิตได้ดาวน์โหลดบทความได้แบบฉบับเต็ม ส่วนบุคคลภายนอกสามารถดาวน์โหลดได้เพียงบทคัดย่อ

  โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้ทั่วถึงแก่บุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลแบบฉบับเต็มได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองพัมธกิจการให้บริการความรู้สู้สังคม โดยผู้ที่สนใจดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์และงานวิจัยแบบฉบับเต็มสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ www.vpnauthen.car.chula.ac.th/registration

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย : campus.truelife.com

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


ข่าวดีต้องบอกต่อ!!! จุฬาเปิดให้คนนอกดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้แล้ว ข่าวดีต้องบอกต่อ!!! จุฬาเปิดให้คนนอกดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้แล้ว  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ