จาก 1 ใน 100 คนสวยของโลก ปอย ตรีชฎา นักศึกษาเทคโนโลยีเครื่องสำอางค์คนแรก

  เมื่อวันที่ 19 มี.ค.58 ที่ห้องวิมาน โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้แถลงข่าวมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการนำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่เป็นทรัพยากรในประเทศมาพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายใต้ชื่องาน "เทคโนโลยีเครื่องสำอาง....อาชีพอนาคต" พร้อมกันนี้ มีการเปิดตัวนักศึกษาคนแรก ที่เข้ามาสมัครเรียน คือ ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ ดารานักแสดงคนดัง ที่มีใบหน้าสวยติดอันดับ 1 ใน100 ของคนที่มีใบหน้าสวยของโลก สร้างความฮือฮากับบรรดาอาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างมาก

  "ปอย ตรีชฎา" ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กแล้ว สนใจความสวยความงาม กระทั่งได้มาอยู่ในแวดวงความสวยความงาม และในด้านเทคโนโลยีและความงาม เมื่อมหาวิทยาลัยนอร์ท เปิดสาขานี้ จึงได้รีบติดต่อมาสมัครเรียน เพราะเชื่อว่าธุรกิจความงามจะเติบโตอย่างมาก และเห็นว่าจะเป็นหนทางหนึ่งในชีวิตที่ยั่งยืนกว่าอาชีพดารา 

จาก 1 ใน 100 คนสวยของโลก ปอย ตรีชฎา นักศึกษาเทคโนโลยีเครื่องสำอางค์คนแรก

  หลังจากที่ ปอย ตรีชฎา เข้ามาเป็นนักศึกษาคนแรกของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง ทำให้มีผู้เตรียมเข้ามาสมัครเรียนจำนวนมาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สามารถรับได้เพียง 50   คนเท่านั้น

วิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง
ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Cosmetic Technology

 รายวิชาที่น่าสนใจ

 • เครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • กฎระเบียบทางเครื่องสำอางไทยและสากล
 • การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องสำอาง
 • การบริหารธุรกิจ สุขภาพและความงาม
 • สปาและวิทยาการเครื่องหอมในเครื่องสำอาง
 • เทคโนโลยีนาโนทางเครื่องสำอาง

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (หลักสูตร 4 ปี)

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.    นักวิจัยและพัฒนา (นักวิทยาศาตร์เครื่องสำอาง นักเคมีเครื่องสำอาง นักวิชาการสถาบันสุขภาพและความงาม และนักวิชาการคลินิกเครื่องสำอาง เป็นต้น)

2.    ผู้ประกอบการธุรกิจการผลิต จำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบเครื่องสำอาง

3.    นักวิชาการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

4.    นักธุรกิจในสถาบันความงามและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

5.    นักการตลาดในธุรกิจเครื่องสำอาง

6.    ผู้บริหารจัดระบบการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  หรือสารสายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า
 • อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม : www.facebook.com/science.ncu


 ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


จาก 1 ใน 100 คนสวยของโลก ปอย ตรีชฎา นักศึกษาเทคโนโลยีเครื่องสำอางค์คนแรก จาก 1 ใน 100 คนสวยของโลก ปอย ตรีชฎา นักศึกษาเทคโนโลยีเครื่องสำอางค์คนแรก  
 
Facebook Twitter  


COMMENT

บทความล่าสุด