สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู "มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ขั้วโลก"

  มหาวิทยาลัย The University Centre in Svalbard หรือ UNIS เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมือง Svalbard ในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่สูงสุดเนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนั้นอยู่บริเวณขั้วโลก โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวข้องกับขั้วโลกทั้งหมด เช่น Arctic Biology, Arctic Geology, Arctic Geophysics and Arctic Technology มีระดับการเรียนการสอนทั้งปริญญาตรี โทและเอก รวมถึงมีความร่วมมือจากนักวิจัยและนักศึกษาจากหลายๆ ประเทศอีกด้วย นักศึกษาที่ไปเรียนที่นี่แบ่งเป็นนักศึกษาจากประเทศนอร์เวย์ 50% และนักศึกษาต่างชาติ 50% 

  มหาวิทยาลัย The University Centre in Svalbard  หรือ UNIS ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 โดยอยู่ภายใต้กระทรวง The Norwegian Ministry of Education and Research จุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลก และนี่เองที่ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีข้อมูล ห้องวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับขั้วโลกอยู่มาก

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

มหาวิทยาลัย The University Centre in Svalbard หรือ UNIS

 

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

เหล่านักศึกษาที่เรียนที่นี่

 

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

พาหนะหลักเวลาจะไปเรียนหรือเวลาเดินทางออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่

 

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

หน้าตาของมหาวิทยาลัยในวันที่ไม่มีหิมะ (ประมาณ 9 องศา)

 

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

กิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่

 

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

แน่นอนว่ามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้ด้วย

 

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

นักศึกษากำลังออกท่าทางต่างๆ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย

 

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

การเรียนการสอนภายในห้องเรียนก็มีนะ

 

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

ถ้าเรียนที่นี่ บางคืนก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้

 

สวมเสื้อกันหนาวให้ดีแล้วไปดู

แน่นอนว่าก็จะได้เจอเจ้าหมียักษ์แบบนี้ด้วยเช่นกัน

 

ข้อมูลจาก  : www.academicpositions.eu, www.facebook.com/UNIS.Svalbard           


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ