เรียนที่เดียว 2 ปริญญา!! สอบตรง วิศวะ ธรรมศาสตร์ ยื่นคะแนน สัมภาษณ์ได้เลย

 

เรียนที่เดียว 2 ปริญญา!! สอบตรง วิศวะ ธรรมศาสตร์ ยื่นคะแนน สัมภาษณ์ได้เลย


  โครงการ TEP-TEPE จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้น้องที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ เพียงแค่น้องๆ เรียนในสาย วิทย์-คณิต และยื่นคะแนน GPA ตลอด 6 เทอม จากนั้นก็สามารถเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ได้เลย

  โดยโครงการ TEP-TEPE (TEP:Twinning Engineering Programmes) เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Nottingham จากประเทศอังกฤษ และ University of New South Wales จากประเทศออสเตรเลีย

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตรังสิต 2 ปี และหลังจากนั้นจะสามารถเลือกไปเรียนยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศข้างต้นได้ และเมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญาตรี 2 ใบ

  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558 ผ่านทาง www.tep.engr.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5643001 ต่อ 3256, 3028, 3221 

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


เรียนที่เดียว 2 ปริญญา!! สอบตรง วิศวะ ธรรมศาสตร์ ยื่นคะแนน สัมภาษณ์ได้เลย เรียนที่เดียว 2 ปริญญา!! สอบตรง วิศวะ ธรรมศาสตร์ ยื่นคะแนน สัมภาษณ์ได้เลย  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ