5 อันดับวิศวกรรายได้ดีเงินเดือนสู๊ง สูง (กลุ่มพลังงานยังมาแรง)

สำหรับในบ้านเรา เมืองเรา อาชีพอย่างวิศวกรยังถือว่าได้รับความนิยมอยู่มาก ซึ่งในต่างประเทศเค้าได้จัดอันดับสาขาวิศวกรที่มีรายได้ดีเอาไว้ เราเลือกมานำเสนอ 5 อันดับ เผื่อเป็นแนวทางสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะศึกษาทางด้านนี้ต่อไป 

5 อันดับวิศวกรรายได้ดีเงินเดือนสู๊ง สูง (กลุ่มพลังงานยังมาแรง)

1.วิศวกรปิโตรเลี่ยม (Petroleum engineering)

 รายได้ต่อปี: $ 95,300

 คิดเป็นเงินไทย 3,125,265 บาท

กลุ่มอาชีพพลังงานไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหนหรืออยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ค่าตอบแทนสูงเสมอ

ทำงานเกี่ยวกับ การเจาะและการผลิต น้ำมันหรือก๊าชธรรมชาติ มีความเสี่ยงสูง และกำลังเป็นที่ต้องการมากในโลก  

2. วิศวกรกานบินและอวกาศ Aerospace/aeronautical/astronautical engineering

รายได้ต่อปี $ 67,000

คิดเป็นเงินไทย2,198,942  บาท 

ทำงานเกี่ยวกับการวิจัย ออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่างทางพลศาสตร์เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมการสร้าง การทดสอบหรือการซ่อมบำรุง ทั้งการออกแบบเครื่องบิน ขีปนาวุธ ยานอวกาศ และดาวเทียม

3. วิศวกรคอมพิวเตอร์ Computer engineering

รายได้ต่อปี $ 66,600

คิดเป็นเงินไทย 2,185,814 บาท

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ และระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ศึกษาทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  และการสื่อสาร  จะเห็นได้ว่า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาของ วิทยาการคอมพิวเตอร์

4. วิศวกรเคมี Chemical engineering

รายได้ต่อปี $ 66,000

คิดเป็นเงินไทย2,166,122 บาท 

ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้กระบวนการกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ โดยเน้นไปที่เนื้อหาวิชาเคมีและฟิสิกส์ วิศวกรเคมี จะต้องศึกษาด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมเคมี รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเคมี โดยจะต้องศึกษาทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล และวิทยาศาสตร์เคมี มาประยุกต์เข้าด้วยกัน 

5.วิศวกรเครื่องกล Mechanical engineering

รายได้ต่อปี $ 63,100

คิดเป็นเงินไทย 2,070,944 บาท 

 วิศวกรรมเครื่องกล จะใช้ความรู้ด้าน ฟิสิกส์ เคมี มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ การออกแบบเครื่องจักรกล  การควบคุมการผลิตเครื่องจักรกล การออกแบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน ระบบทำความร้อนและความเย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

 ขอบคุณข้อมูล จาก www.naceweb.org


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ