จะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่วีซ่าไม่ผ่าน ทำอย่างไรดี

ในการไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น หลายๆ ประเทศมีการกำหนดให้ผู้ที่สนใจจะเข้าประเทศต้องทำการยื่นขอวีซ่าให้ผ่านก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าประเทศได้ แต่หากการยื่นขอวีซ่าของเรามีปัญหาและทำให้วีซ่าถูกปฏิเสธ จะทำอย่างไรดี


จะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่วีซ่าไม่ผ่าน ทำอย่างไรดี


1. สำรวจหลักฐาน เอกสารในการยื่นขอวีซ่าให้พร้อม 

 โดยควรยื่นหลักฐานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าแต่ละประเภท และควรมีหลักฐานยืนยันความตั้งใจว่าจะเดินทางกลับประเทศหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของวีซ่า

 

2. สำรวจค่าใช้จ่าย เงินในบัญชี

 มีเงินหมุนเวียนตามกำหนดโดยขึ้นกับกฎการขิวีซ่าของสถานฑูตเป็นหลัก ซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่าควรตรวจสอบกับสถานฑูตของประเทศนั้นๆ ว่าวีซ่าแต่ละประเภทต้องการเงินสำรองในบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่ และมีค่าใช่จ่ายเพียงพอที่จะไปอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

 

3. ขอวีซ่าถูกประเภทหรือไม่

 ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าควรสำรวจความตั้งใจในการไปต่างประเทศของตนเอง ว่าไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดและควรตรวจสอบกับสถานฑูตว่าต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมในการขอวีซ่าแต่ละประเภทเพื่อเตรียมเอกสารให้พร้อม

 

4. สำรวจตนเองว่ามีความพร้อมหรือยัง

 ในบางกรณี ผู้สมัครขอวีซ่าอาจไม่มีคุณสมบัติในการขอวีซ่าจากหลายๆ สาเหตุ เช่น เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจขัดกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ, มีประวัติอาชญากรหรืออยู่ในระหว่างติดโทษ, ได้รับการประเมินว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้เองที่ทำให้ผู้ยื่นขอวีซ่าถูกปฏิเสธ 

 

5. ไม่สามารถหาหลักฐานมาหักล้างการถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งก่อนได้

 สถานฑูตในบางประเทศเมื่อมีการปฏิเสธวีซ่าแล้วจะมีการแนบหลักฐานหรือจดหมายเพื่อชี้แจงสาเหตุที่ปฏิเสธในครั้งนั้นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ขอวีซ่าทราบถึงข้อผิดพลาดของตนเอง และสามารถที่จะเตรียมตัวเพื่อแก้ไขได้ในการขอวีซ่าครั้งต่อไป แต่หากสถานฑูตไม่แนบหลักฐานในการปฏิเสธวีซ่า ผู้ขอวีซ่าก็สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานฑูตได้โดยตรง

เรียบเรียงโดย : campus.truelife.com


ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


จะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่วีซ่าไม่ผ่าน ทำอย่างไรดี จะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่วีซ่าไม่ผ่าน ทำอย่างไรดี  
 
Facebook Twitter  


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ