เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

  ภาษาเกาหลี เป็นภาษาต่างชาติที่น้องๆ หลายๆ คนให้ความสนใจ อาจเพราะมาจากศิลปินที่ชื่นชอบหรือเพราะมาจากความใฝ่รู้ส่วนตัวก็ได้ พี่ campus เลยรวบรวมเว็บไซต์ที่ช่วยสอนภาษาเกาหลีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมาให้น้องๆ ได้เรียนรู้กัน

  

1. www.talktomeinkorean.com

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 

 

2. www.koreanclass101.com

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 

 

3. www.hompi.sogang.ac.kr

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 

 

4. www.learnkoreanlp.com

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 

 

5. www.learnlangs.com

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 

 

6. www.blog.korea.net

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 

 

7. www.thedailykimchi.blogspot.co.il

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 

 

8. www.sydneytoseoul.wordpress.com

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 

 

9. www.howtostudykorean.com

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 

 

10. www.loecsen.com

 

เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี

 


เรียบเรียงข้อมูลโดย : campus.truelife.com

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี เรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 10 เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาเกาหลี  
 
Facebook Twitter  

  


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ