ทุนเข้าศึกษา 13 ม.อินโดนีเซีย

ข่าวดีสำหรับเด็กทุนมาอีกแล้วจ้า! รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 13 แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Developing Countries Partnership Program Scholarship (KNB) ประจำปีการศึกษา 2558 ในสาขามนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหสาขาวิชา การศึกษา และวิทยาศาสตร์ โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศไป-กลับชั้นประหยัด และอื่น ๆ ระยะเวลาการศึกษารวม 36 เดือน 

ทุนเข้าศึกษา 13 ม.อินโดนีเซีย

แบ่งเป็น

1. Indonesia Language Preparation ระยะเวลา 8 เดือน

 

2. Master Preparatory Programs ระยะเวลา 4 เดือน

 

3. Master Program ระยะเวลา  24 เดือน หรือ 4 ภาคการศึกษา

 

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่ อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคะแนนสอบ TOEFL เท่ากับ 500 หรือเทียบเท่า ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมทเอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.knb.dikti.go.id ภายในวันที่ 15 เมษายน 2558 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาผ่าน www.knb.dikti.go.id ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2558 

ขอบคุณข้อมูลจาก kmutt.ac.th


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ