5 ทุนการศึกษาที่น่าสนใจ รีบสมัครก่อนสิ้นปี

1. ทุน UNESCO/Czech Republic Co-Sponsored Fellowships Programme, 2016-2017

ทุนความร่วมมือจากองค์กร UNESCO และ รัฐบาลของประเทศ Czech Republic

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปเรียนได้ในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท 

โดยสาขาที่เปิดรับสมัคร คือ

- การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การจัดการป่าไม้ แหล่งน้ำ และพื้นที่ธรรมชาติ

- วิศวเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- เศรษฐกิจและการเงิน

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2558

Link www.unesco.org

 

2. ทุน 2016 Ramsay Memorial Fellowships in chemistry, UK

ทุนสำหรับนักวิจัยของโรงพยาบาล Ramsay Memorial เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อไปทำวิจัย

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2558

Link www.ucl.ac.uk

 

3. Rave Scholarships for Developing Countries in Germany, 2015

ทุนสำหรับฝึกงานที่ องค์กร Alexander Rave Foundation ประเทศเยอรมัน

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจโดยมีเงื่อนไขว่าต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กันยายน 2558

Link www.ifa.de

 

4. Developing Solutions Masters Scholarships at University of Nottingham in Malaysia, 2015-2016

ทุนจากมหาวิทยาลัย Nottingham, UK เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 ตุลาคม 2558

Link www.nottingham.ac.uk

 

5. Lister Institute Research Prize Fellowships in UK, 2016

ทุนสำหรับนักวิจัย โดย The Lister Institute of Preventive Medicine

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครโดยไม่จำกัดประเทศซึ่งรวมถึงประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ด้วย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2558

Link www.lister-institute.org.uk

 

5 ทุนการศึกษาที่น่าสนใจ รีบสมัครก่อนสิ้นปี
 
 
 
5 ทุนการศึกษาที่น่าสนใจ รีบสมัครก่อนสิ้นปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ