หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดรับอาสาสมัคร

หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดรับอาสาสมัคร

โครงการอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ 

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมอบรมอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ เพราะหอศิลปกรุงเทพฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานจิตอาสา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปิดรับผู้ที่มีใจอยากทำงานอาสาด้านศิลปะ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะทีมงานจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยกิจกรรม และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมในฐานะของผู้สร้างกระบวนการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และร่วมพัฒนาสาธารณสมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ด้วยประชาชนต่อไป

คุณสมบัตรอาสาสมัคร
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความสนใจในงานศิลปะ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

สิทธิประโยชน์ จากการเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ
1. ส่วนลดร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ (artHUB@bacc)
2. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร (เมื่อปฏิบัติครบกำหนด)
3. ของที่ระลึก ของโครงการอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ

โดยในปีนี้การอบรมเพื่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯจะเปิดทั้งหมด 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 21-22 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนสิงหาคม 2558
ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนพฤษจิกายน 2558

สำหรับการอบรมครั้งที่ 1 (วันที่ 21-22 มีนาคม 2558)
ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2558

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ดาวน์โหลดใบสมัครอาสามัคร คลิกที่นี่
2. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 5
หรือส่งมาที่ volunteer.bacc@gmail.com ทางโครงการจะทำการติดต่อกลับและนัดหมายการเข้าร่วมอบรม

***ท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรมทั้งสองวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630-8 ต่อ 519
volunteer.bacc@gmail.com หรือ www.facebook.com/Bacc-volunteer

COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ