เทคนิคการสัมภาษณ์งาน...เมื่อการสัมภาษณ์งานไม่ใช่การรับคนเข้าแต่คือการคัดคนออก

  การสัมภาษณ์งาน คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนต้องเคยเจอ เพราะว่าในสมัยนี้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ มีการแข่งขันกันสูง และทำให้มาตรฐานของผู้สมัครงานต้องสูงตามไปด้วย การสัมภาษณ์คือขั้นตอนหนึ่งในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเช่นกัน ดังนั้นเราควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับการสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เทคนิคการสัมภาษณ์งาน...เมื่อการสัมภาษณ์งานไม่ใช่การรับคนเข้าแต่คือการคัดคนออก

  เมื่อเราได้รับแจ้งให้เข้าไปสัมภาษณ์งานนั่นแสดงว่าผู้ว่าจ้างสนใจในตัวเราและนั่นคือโอกาสที่เราจะได้งานทำ แต่ถ้าการสัมภาษณ์งานไม่ใช่การรับคนเข้าทำงานแต่คือการคัดคนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการออกไป เราจะมีวิธีรับมืออย่างไร

  เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าการสัมภาษณ์งานคือการรับคนเข้าทำงาน แต่ "โชยองฮวัน ผู้เขียน SAMSUNG MAN คนเก่งอยู่ที่ไหน ทำอะไรก็สำเร็จ" ได้บอกกับเราว่าจริงๆ แล้ว การสัมภาษณ์คือการคัดคนที่ไม่เหมาะสมออกไปต่างหาก โดยโชยองฮวันได้กล่าวว่า "การคัดแยกคนด้วยการสัมภาษณ์ไม่ใช่การคัดแยกเอาคนที่ดีที่สุดแต่เป็นการคัดคนที่ไม่เหมาะสมออกไป" ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบของการสัมภาษณ์งาน เป็นการคัดกรองบุคคลโดยบุคคล นั่นหมายความว่าย่อมมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตามสภาวะต่างๆ เช่น หากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีบุคลิกช่างพูด ช่างคุย ก็อาจเป็นไปได้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์จะตัดสินว่าเป็นคนช่างโอ้อวด หรือหากกรรมการสอบสัมภาษณ์อารมณ์ไม่ดี ก็อาจเป็นไปได้ที่ผู้รับการสอบสัมภาษณ์จะได้คะแนนน้อย  ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย โชยองฮวันจึงได้คัดเลือกคนที่จะรับเข้าทำงานด้วยการคัดคนที่มีคุณสมบัติสูงเกินไปและคุณสมบัติน้อยเกินไปออก และเลือกรับแค่เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการจริงๆ เท่านั้น 

   เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราจึงควรตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ดีว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่ หากรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติไม่ตรงจะได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกๆ เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ


ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ SAMSUNG MAN คนเก่งอยู่ที่ไหน ทำอะไรก็สำเร็จ/โชยองฮวัน, อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง www.facebook.com/amarin.howto

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


เทคนิคการสัมภาษณ์งาน...เมื่อการสัมภาษณ์งานไม่ใช่การรับคนเข้าแต่คือการคัดคนออก เทคนิคการสัมภาษณ์งาน...เมื่อการสัมภาษณ์งานไม่ใช่การรับคนเข้าแต่คือการคัดคนออก  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ