TOEFL หรือ IELTS เลือกสอบแบบไหนหากอยากไปนอก

  จะไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ การสอบทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากสถาบันการศึกษาแทบทุกแห่งในต่างประเทศต้องการคะแนนภาษาอังกฤษเหล่านี้ แต่การสอบทักษะภาษาอังกฤษมีหลายประเภททั้ง TOEFL และ IELTS แล้วจะเลือกสอบประเภทไหนดี ทั้ง 2 แบบต่างกันอย่างไร ใครอยากเป็นเด็กนอกต้องศึกษาดีๆ หน่อยล่ะ

 

 

TOEFL หรือ IELTS เลือกสอบแบบไหนหากอยากไปนอก

 


TOEFL 

  การสอบ TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language คือการสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ โดยผู้ที่สนใจจะสอบ TOEFL ในปัจจุบันสามารถเข้าสอบได้โดยใช้ระบบการสอบแบบ IBT (Internet-based Testing) ซึ่งเป็นการสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเน้นความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ การสอบ TOEFL เป็นการสอบทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ นั่นหมายความว่าผู้ที่เข้าสอบจะต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้งการพูด ฟัง อ่านและเขียนในการสอบ  ทั้งนี้เพื่อใช้ผลคะแนนไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ยอมรับผลการสอบ TOEFL


IELTS 

  การสอบ IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการสอบทักษะทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน  IELTS เป็นการสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ 4 ด้าน และในแบบทดสอบจะมีด้วยกัน 4 หมวด ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ซึ่งผู้สอบ IELTS จะต้องสอบการฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกัน ส่วนการสอบการพูดอาจมีขึ้นหลังจากสอบทักษะอื่นหรืออาจสอบก่อนทักษะอื่นก็ได้โดยทางศูนย์สอบจะเป็นผู้กำหนด ในการสอบพูด ผู้เข้าสอบจะได้สอบพูดกับกรรมการเพียงแค่ 2 คน โดยกรรมการจะเป็นผู้อัดเสียงไว้ เพื่อนำไปพิจารณาให้คะแนนในภายหลัง

  การสอบ IELTS มีการทดสอบแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าสอบ หากผู้เข้าสอบต้องการนำผลคะแนนเพื่อไปสมัครศึกษาต่อ สามารถสอบได้ในระดับ ACADEMIC modules แต่หากผู้สมัครสอบต้องการนำผลคะแนนเพื่อไปสมัครเพื่อการฝึกอบรมก็สามารถสมัครได้ในระดับ GENERAL TRAINING modules โดยการสอบแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากข้อสอบในการสอบประเภทนี้ จะไม่ซับซ้อนเท่ากับการสอบเพื่อศึกษาต่อ

  สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะสอบทักษะภาษาอังกฤษแบบไหนดี พี่ campus แนะนำให้น้องๆ ศึกษากฏ ระเบียบการรับสมัครจากทางมหาวิทยาลัย ว่าทางมาหาวิทยาลัยที่น้องๆ สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อนั้น ยอมรับคะแนนภาษาอังกฤษประเภทไหนบ้าง แล้วเลือกสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้เลย 

  

เรียบเรียงข้อมูลโดย : campus.truelife.com

 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


TOEFL หรือ IELTS เลือกสอบแบบไหนหากอยากไปนอก TOEFL หรือ IELTS เลือกสอบแบบไหนหากอยากไปนอก  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ