ประมวลบรรยากาศแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ประมวลภาพความสนุก ความสามัคคีของบรรยากาศการแข่งขันกีฬาอีกเช่นเคยวันนี้เป็นบรรยากาศน่ารักๆ ของ เหล่าชาวบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษา “แม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษา “แม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาหรือแม่โจ้สัมพันธ์ จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างมิตรภาพทีดีระหว่างนักศึกษา มีน้ำใจเป็นกีฬา ตลอดจนใช้กีฬาเป็นสื่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้ภาคค่ำจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมการแสดงสร้างความบันเทิงอีกด้วย


ประมวลบรรยากาศแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ประมวลบรรยากาศแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ประมวลบรรยากาศแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ประมวลบรรยากาศแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ประมวลบรรยากาศแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ประมวลบรรยากาศแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2


ขอบคุณรูปภาพจาก Mju.ac.th


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ